Produktbeskrivelse (70629)

Stans et pirajaangrep med Kai og Misako!