Produktbeskrivelse (45504)

Den digitale EV3-ultralydsensoren genererer lydbølger og leser ekkoene, for å registrere og måle avstand fra objekter. Den kan også sende enkle lydbølger som fungerer som en sonar, eller lytte etter en lydbølge som starter et program. Elever kan for eksempel designe et trafikkovervåkningssystem og måle avstanden mellom kjøretøyene. De kan også utforske hvordan teknologien brukes i hverdagslige situasjoner som automatiske dører, biler og produksjonssystemer.

  • Måler avstander mellom en og 250 cm.
  • Nøyaktighet innenfor +/- 1 cm
  • Lyset i front er konstant når sensoren sender lydbølger, og blinker når sensoren lytter etter lydbølger
  • returnerer sann hvis annen ultrasonisk lyd registreres Auto-ID er innebygd i EV3-programvaren