Produktbeskrivelse (60111)

Kjemp mot flammene, og redd TV-tårnet!