Produktbeskrivelse (60132)

Velg mellom to modeller – et verksted eller en bensinstasjon!