Produktbeskrivelse (60191)

Sett deg på snøscooteren som leder for polarekspedisjonen!