Produktbeskrivelse (70588)

Gå til kamp mot nindroidene med Zanes mektige titan-trommelracer!